1 3

                   GDAŃSK, ŚWIĘTOJAŃSKA 47/48 

                                    SPRZEDAŻ

20190222 192329              1 4

KANCLERZ POLSKIEJ AKADEMII NAUK ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

1.   prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości, położonej  w Gdańsku przy ul. Świętojańskiej 47/48, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki: 129, 130/1 i 131 z obrębu 89, powiat Gdańsk, województwo pomorskie, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą GD1G/00000111/4 wraz z prawem własności  posadowionych na niej naniesień.
W dziale III przedmiotowej księgi znajduje się zapis: „Znajdujące się na niniejszej nieruchomości kamieniczki mieszczańskie jako zabytki podlegają ochronie prawa i wpisane zostały pod nr a-1054 rejestru zabytków województwa gdańskiego”.Dział IV powyższej księgi nie zawiera wpisów.

2.    prawa własności zabudowanej nieruchomości, położonej w Gdańsku przy ul. Świętojańskiej 47/48, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka: 132/1  z obrębu 89, powiat Gdańsk, województwo pomorskie, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą GD1G/00270046/0 wraz z prawem własności posadowionych na niej naniesień. Działy III i IV powyższej księgi nie zawierają wpisów.

 

Cena wywoławcza:            9.400.000,00 PLN (słownie: dziewięć milionów czterysta tysięcy zł)


Wysokość wadium:               500.000,00 PLN  (słownie: pięćset tysięcy zł)


Minimalne postąpienie:           94.000,00 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt cztery tysiące zł)


Przy czym wymagane jest co najmniej jedno postąpienie.


Na dzień ogłoszenia przetargu sprzedaż zwolniona jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10  ustawy o VAT.
Przy czym w przypadku wyłonienia nabywcy, który jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku VAT istnieje możliwość rezygnacji ze zwolnienia z podatku od towarów i usług zgodnie z art. art. 43 ust. 10  ustawy o VAT.
Tym samym czynni  podatnicy podatku VAT zobowiązani będą do podpisania zgodnie oświadczenia  na podstawie art. 43 ust.11 ustawy o VAT.

Data Przetargu: 10 czerwca 2020, godzina 12.00

działka 82 1 2

KANCLERZ POLSKIEJ AKADEMII NAUK ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze ewidencyjnym: 74 o pow. 2,21 ha, z obrębu 0023 Michrówek, gmina Pniewy, powiat grójecki, województwo mazowieckie, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą RA1G/00029458/8.

 


Cena wywoławcza:        99.000,00 PLN netto (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tys. zł)
Wysokość wadium:         10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy  zł)
Minimalne postąpienie:     1.000,00 PLN (słownie: jeden tys. zł)

 


Data przetargu: 8 kwietnia 2020 r. godzina 9:00.

 

działka 82 1 2

KANCLERZ POLSKIEJ AKADEMII NAUK ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze ewidencyjnym: 47/1 o pow. 3,36 ha, z obrębu 0023 Michrówek, gmina Pniewy, powiat grójecki, województwo mazowieckie, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą RA1G/00029458/8.


Cena wywoławcza:       370.000,00 PLN netto (słownie: trzysta siedemdziesiąt tysięcy zł)
Wysokość wadium:         40.000,00 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy  zł)
Minimalne postąpienie:     3.700,00 PLN (słownie: trzy tys. siedemset zł)

 


Data przetargu: 8 kwietnia 2020 r. godzina 10:00.

 

 

 

 działka 82 1 2

KANCLERZ POLSKIEJ AKADEMII NAUK ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze ewidencyjnym: 82/1o pow. 2,84 ha, z obrębu 0023 Michrówek, gmina Pniewy, powiat grójecki, województwo mazowieckie, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą RA1G/00029458/8.


Cena wywoławcza:       152.000,00 PLN netto (słownie: sto pięćdziesiąt dwa tysiące zł)
Wysokość wadium:         20.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy zł)
Minimalne postąpienie:     1.520,00 PLN (słownie: jeden tys. pięćset dwadzieścia zł)


Data przetargu: 8 kwietnia 2020 r. godzina 11:00.

 

IMG 20191125 121235

KANCLERZ POLSKIEJ AKADEMII NAUK ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki o numerach ewidencyjnych: 8/47 i 8/79 o łącznej pow. 0,1218 ha, z obrębu 0005 Jabłonna PAN, gmina Jabłonna, powiat legionowski, województwo mazowieckie, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą WA1L/00007624/2.

 

Cena wywoławcza:           280.000,00 PLN (słownie: dwieście osiemdziesiąt tysięcy zł)

Wysokość wadium:            28.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy zł)

Minimalne postąpienie:      2.800,00 PLN (słownie: dwa tysiące osiemset zł)

 


Data przetargu: 8 kwietnia 2020 r. godzina 12:00.

 
KANCLERZ POLSKIEJ AKADEMII NAUK ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze ewidencyjnym: 2088/2 o pow. 0,0152 ha, z obrębu 0001 Jabłonna, gmina Jabłonna, powiat legionowski, województwo mazowieckie, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą WA1L/00002470/2.

Cena wywoławcza:                16.000,00 PLN (słownie: szesnaście tysięcy zł)

Wysokość wadium:                 3.000,00 PLN (słownie: trzy tysiące zł)

Minimalne postąpienie:              160,00 PLN (słownie: sto sześćdziesiąt zł)

Data przetargu: 8 kwietnia 2020 r. godzina 13:00.
 

© 2020 Nieruchomości PAN

Our website is protected by DMC Firewall!