1 3

                   GDAŃSK, ŚWIĘTOJAŃSKA 47/48 

                                    SPRZEDAŻ

20190222 192329              1 4

KANCLERZ POLSKIEJ AKADEMII NAUK ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

1.   prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości, położonej  w Gdańsku przy ul. Świętojańskiej 47/48, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki: 129, 130/1 i 131 z obrębu 89, powiat Gdańsk, województwo pomorskie, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą GD1G/00000111/4 wraz z prawem własności  posadowionych na niej naniesień.
W dziale III przedmiotowej księgi znajduje się zapis: „Znajdujące się na niniejszej nieruchomości kamieniczki mieszczańskie jako zabytki podlegają ochronie prawa i wpisane zostały pod nr a-1054 rejestru zabytków województwa gdańskiego”.Dział IV powyższej księgi nie zawiera wpisów.

2.    prawa własności zabudowanej nieruchomości, położonej w Gdańsku przy ul. Świętojańskiej 47/48, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka: 132/1  z obrębu 89, powiat Gdańsk, województwo pomorskie, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą GD1G/00270046/0 wraz z prawem własności posadowionych na niej naniesień. Działy III i IV powyższej księgi nie zawierają wpisów.

 

Cena wywoławcza:            9.200.000,00 PLN (słownie: dziewięć milionów dwieście tysięcy zł)


Wysokość wadium:               500.000,00 PLN  (słownie: pięćset tysięcy zł)


Minimalne postąpienie:           92.000,00 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiące zł)


Przy czym wymagane jest co najmniej jedno postąpienie.


Na dzień ogłoszenia przetargu sprzedaż zwolniona jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10  ustawy o VAT.
Przy czym w przypadku wyłonienia nabywcy, który jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku VAT istnieje możliwość rezygnacji ze zwolnienia z podatku od towarów i usług zgodnie z art. art. 43 ust. 10  ustawy o VAT.
Tym samym czynni  podatnicy podatku VAT zobowiązani będą do podpisania zgodnie oświadczenia  na podstawie art. 43 ust.11 ustawy o VAT.

Data Przetargu: 23 września 2020, godzina 12.00

IMG 20191125 121235

KANCLERZ POLSKIEJ AKADEMII NAUK ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki o numerach ewidencyjnych: 8/47 i 8/79 o łącznej pow. 0,1218 ha, z obrębu 0005 Jabłonna PAN, gmina Jabłonna, powiat legionowski, województwo mazowieckie, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą WA1L/00007624/2.

 

Cena wywoławcza:           280.000,00 PLN (słownie: dwieście osiemdziesiąt tysięcy zł)

Wysokość wadium:            28.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy zł)

Minimalne postąpienie:      2.800,00 PLN (słownie: dwa tysiące osiemset zł)

 


Data przetargu: 23 września 2020 r. godzina 10:00.

© 2020 Nieruchomości PAN

DMC Firewall is a Joomla Security extension!