Zdjęcie stawy

KANCLERZ POLSKIEJ AKADEMII NAUK ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących grunty rolne (pastwiska) i obiekty stawowe położone w miejscowości Zaborze, gmina Chybie, powiat cieszyński, województwo śląskie, dla której Sąd Rejonowy w Cieszynie,  V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr: BB1C/00060793/1 to jest działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 339/30 i część (19,1623 ha) działki nr 382/7 z obrębu Zaborze, gm. Chybie o powierzchni 89,0523 ha.

 

Roczny czynsz wywoławczy:        50.000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt  tys. zł)
Wysokość wadium:                       10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tys. zł)
Minimalne postąpienie:                     500,00 PLN (słownie: pięćset zł)


Przy czym wymagane jest co najmniej jedno postąpienie.

 

Data Przetargu: 15 września 2020 r. godzina 10.00

w siedzibie Zakładu Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej w Gołyszu, Zaborze, ul. Kalinowa 2, 43-520 Chybie.

 

Wydanie przedmiotu dzierżawy nastąpi w styczniu 2021 r.

© 2020 Nieruchomości PAN

Our website is protected by DMC Firewall!