Zdjęcie stawy

KANCLERZ POLSKIEJ AKADEMII NAUK ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących obiekty stawowe położone w miejscowości Drogomyśl, gmina Strumień, powiat cieszyński, województwo śląskie, dla których Sąd Rejonowy w Cieszynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr: BB1C/00057994/6 to jest działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 354/1 i część (41.7711 ha) działki nr 362/1 z obrębu 0002 Drogomyśl, gm. Strumień o łącznej powierzchni 54,1111 ha.

 

Roczny czynsz wywoławczy:        30.000,00 PLN (słownie: trzydzieści tys. zł)
Wysokość wadium:                        6.000,00 PLN (słownie: sześć tys. zł)
Minimalne postąpienie:                      300,00 PLN (słownie: trzysta zł)


Przy czym wymagane jest co najmniej jedno postąpienie.

 

Data Przetargu: 25 marca 2020 r. godzina 12.00

w siedzibie Zakładu Ichtiologii i Gospodarki Rybackiej w Gołyszu, Zaborze, ul. Kalinowa 2, 43-520 Chybie.

 

Zdjęcie stawy

KANCLERZ POLSKIEJ AKADEMII NAUK ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących obiekty stawowe i grunty rolne położone w miejscowości Ochaby Wielkie, gmina Skoczów, powiat cieszyński, województwo śląskie, dla których Sąd Rejonowy w Cieszynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste nr: BB1C/00055695/6 to jest działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 251/12, 283/3, 286/2, 285,  470/2, 1059, 1060, 1056/4, 1056/5 z obrębu 0008 Ochaby Wielkie, gm. Skoczów  o łącznej powierzchni 111,4083 ha.

 

Roczny czynsz wywoławczy:      62.000,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt dwa tys. zł)
Wysokość wadium:                    12.000,00 PLN (słownie: dwanaście tys. zł)
Minimalne postąpienie:                    620,00 PLN (słownie: sześćset dwadzieścia zł)

Przy czym wymagane jest co najmniej jedno postąpienie.

 

Data Przetargu: 24 marca 2020 r. godzina 10.30

w siedzibie Zakładu Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej w Gołyszu, Zaborze, ul. Kalinowa 2, 43-520 Chybie.

Zdjęcie stawy

KANCLERZ POLSKIEJ AKADEMII NAUK ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących grunty rolne (pastwiska) i obiekty stawowe położone w miejscowości Zaborze, gmina Chybie, powiat cieszyński, województwo śląskie, dla której Sąd Rejonowy w Cieszynie,  V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr: BB1C/00060793/1 to jest działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 339/30 i część (19,1623 ha) działki nr 382/7 z obrębu Zaborze, gm. Chybie o powierzchni 89,0523 ha.

 

Roczny czynsz wywoławczy:        50.000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt  tys. zł)
Wysokość wadium:                       10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tys. zł)
Minimalne postąpienie:                     500,00 PLN (słownie: pięćset zł)


Przy czym wymagane jest co najmniej jedno postąpienie.

 

Data Przetargu: 25 marca 2020 r. godzina 9.00

w siedzibie Zakładu Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej w Gołyszu, Zaborze, ul. Kalinowa 2, 43-520 Chybie.

 

Wydanie przedmiotu dzierżawy nastąpi w listopadzie 2020 r.

Zdjęcie stawy

KANCLERZ POLSKIEJ AKADEMII NAUK ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących obiekty stawowe położone w miejscowości Drogomyśl, gmina Strumień, powiat cieszyński, województwo śląskie, dla których Sąd Rejonowy w Cieszynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr: BB1C/00057994/6 to jest działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: część (38,8000 ha) działki nr 861/4, 858/4, 858/5, 858/6, 858/7, 858/8 z obrębu 0002 Drogomyśl, gm. Strumień o łącznej powierzchni 38,9600 ha.

 

Roczny czynsz wywoławczy:         22.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia dwa tys. zł)
Wysokość wadium:                          4.400,00 PLN (słownie: cztery tys. czterysta zł)
Minimalne postąpienie:                      220,00 PLN (słownie: dwieście dwadzieścia zł)

 


Przy czym wymagane jest co najmniej jedno postąpienie.

 

Data Przetargu: 25 marca 2020 r. godzina: 10.30

w siedzibie Zakładu Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej w Gołyszu, Zaborze, ul Kalinowa 2, 43-520 Chybie.

 

 Wydanie przedmiotu dzierżawy nastąpi w listopadzie 2020 r.

KANCLERZ POLSKIEJ AKADEMII NAUK ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących grunty rolne (orne) położone w miejscowości Zaborze, gmina Chybie, powiat cieszyński, województwo śląskie, dla której Sąd Rejonowy w Cieszynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr: BB1C/00060793/1 to jest działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: część (27,7375 ha) działki 389/15 i część (7,6820 ha) działki nr 382/7 z obrębu Zaborze, gm. Chybie o powierzchni 35,4195 ha.


Roczny czynsz wywoławczy:    30.000,00 PLN (słownie: trzydzieści tys. zł)
Wysokość wadium:                            6.000,00 PLN (słownie: sześć tys. zł)
Minimalne postąpienie:                            300,00 PLN (słownie: trzysta zł)


Przy czym wymagane jest co najmniej jedno postąpienie.

 

Data Przetargu: 24 marca 2020 r. godzina 13.30

w siedzibie Zakładu Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej w Gołyszu, Zaborze, ul. Kalinowa 2, 43-520 Chybie.

© 2020 Nieruchomości PAN

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd