DSCN9886

 

 

 

 

 

 

 

 

KANCLERZ POLSKIEJ AKADEMII NAUK ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej, w miejscowości Ochaby Małe, gmina Skoczów, powiat cieszyński, województwo śląskie, stanowiącej działkę ewidencyjną numer 776/5 o powierzchni 0,1099 ha, wraz z udziałem ½ w działce 776/6 o pow. 0,0175 ha.

  • Cena wywoławcza: 50.000,00 PLN

(słownie: pięćdziesiąt tysięcy zł)

  • Wysokość wadium: 5.000,00 PLN

(słownie: pięć tysięcy zł)

  • Minimalne postąpienie: 500,00 PLN

(słownie: pięćset zł)

Przy czym wymagane jest co najmniej jedno postąpienie.

Data Przetargu: 27 września 2021 r., godzina: 12:00.

 

 

 1

KANCLERZ POLSKIEJ AKADEMII NAUK ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego do części nieruchomości ujawnionej w Księdze Wieczystej Nr BB1C/00057994/6, prowadzonej przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Cieszynie, stanowiącej działkę nr 825/2 z obrębu 0002 Drogomyśl, o powierzchni 445 m2 położonej w Drogomyślu przy ul. Głównej 102A.  Działka zabudowana jest budynkiem użytkowym – sklepem, o powierzchni użytkowej 110,3 m2, stanowiącym odrębny przedmiot własności, opisanym w Wypisie z Rejestru Budynków, prowadzonym przez Starostę Cieszyńskiego.

  • Cena wywoławcza:               130.000,00 PLN

(słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych 00/100)

  • Wysokość wadium:                13.000,00 PLN

(słownie: trzynaście tysięcy złotych 00/100)

  • Minimalne postąpienie:           1.300,00 PLN

(słownie: tysiąc trzysta złotych 00/100)

Przy czym wymagane jest co najmniej jedno postąpienie.

 Data przetargu: 23 sierpnia 2021 r. godzina 11:00.

 

© 2021 Nieruchomości PAN

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd