9 m 2 Nowe Sady 1 pop

KANCLERZ POLSKIEJ AKADEMII NAUK ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego o numerze 2 o powierzchni użytkowej 54,68 m2, usytuowanego na parterze budynku mieszkalnego, położonego w miejscowości Nowe Sady 9, gminie Mikołajki, powiecie mrągowskim, województwie warmińsko-mazurskim, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 120/20, obręb: 14-Sady, o powierzchni 0,3860 ha wraz z pomieszczeniami przynależnymi (dwa pomieszczenia piwniczne o łącznej powierzchni użytkowej: 33,62 m2) oraz z udziałami równymi: 8830/72282 w częściach wspólnych budynków i urządzeń oraz w prawie własności ww. działki objętej księgą wieczystą nr OL1M/00038487/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Mrągowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Cena wywoławcza: 62. 000,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące złotych)

Wysokość wadium: 6. 200,00 PLN (słownie: sześć tysięcy dwieście złotych)

Minimalne postąpienie:  620,00 PLN (słownie: sześćset dwadzieścia złotych)

Przy czym wymagane jest co najmniej jedno postąpienie.

Na dzień ogłoszenia przetargu sprzedaż zwolniona jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

 

Data przetargu: 17 maja 2021 r. , godzina 13.00.

DSCN9886KANCLERZ POLSKIEJ AKADEMII NAUK ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej, w miejscowości Ochaby Małe, gmina Skoczów, powiat cieszyński, województwo śląskie, stanowiącej działkę ewidencyjną numer 776/5 o powierzchni 0,1099 ha, wraz z udziałem ½ w działce 776/6 o pow. 0,0175 ha.

  • Cena wywoławcza:

50.000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy zł)

  • Wysokość wadium:

5.000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy zł)

  • Minimalne postąpienie:

500,00 PLN (słownie: pięćset zł)

 

Data Przetargu: 17 maja 2021 r., godzina: 12:00.

 

 

IMG 20191230 100311

KANCLERZ POLSKEJ AKADEMII NAUK ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki o numerach ewidencyjnych: 238/5 o pow. 848 m2 i 238/6 o pow. 848 m2, położonej w miejscowości Kazuń Nowy, w gminie Czosnów, w powiecie nowodworskim, w województwie mazowieckim.

  •  Cena wywoławcza:

450.000,00 PLN (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy zł)

  • Wysokość wadium:

45.000,00 PLN (słownie: czterdzieści pięć tysięcy pięćset zł)

  • Minimalne postąpienie:

4.500,00 PLN (słownie: cztery tysiące pięćset zł)

 

Data Przetargu: 17 maja 2021 roku, godzina 11:00.

1

KANCLERZ POLSKIEJ AKADEMII NAUK ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego do niezabudowanej nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze ewidencyjnym 22/3 o pow. 3306 m.kw, położonej przy ul. Piasta w Konstancinie-Jeziornie, obręb 03-14, województwo mazowieckie, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą WA1I/00018661/0.

Cena wywoławcza:               1.860.000,00 PLN
(słownie: milion osiemset sześćdziesiąt tys. zł)

Wysokość wadium:              100.000,00 PLN
(słownie: sto tysięcy zł)

Minimalne postąpienie:       18.600,00 PLN
(słownie: osiemnaście tysięcy sześćset zł)

 Data Przetargu: 21 czerwca 2021 roku, godzina 10:00.

 

2

KANCLERZ POLSKIEJ AKADEMII NAUK ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego do niezabudowanej nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze ewidencyjnym 22/4 o pow. 3305 m.kw., położonej przy ul. Piasta w Konstancinie-Jeziornie, obręb 03-14, województwo mazowieckie, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą WA1I/00018661/0.

Cena wywoławcza:               1.860.000,00 PLN
(słownie: milion osiemset sześćdziesiąt tys. zł)

Wysokość wadium:              100.000,00 PLN
(słownie: sto tysięcy zł)

Minimalne postąpienie:       18.600,00 PLN
(słownie: osiemnaście tysięcy sześćset zł)

Data Przetargu: 21 czerwca 2021 roku, godzina 11:00.

 

 

© 2021 Nieruchomości PAN

DMC Firewall is a Joomla Security extension!