1 3

                   GDAŃSK, ŚWIĘTOJAŃSKA 47/48 

                                    SPRZEDAŻ

20190222 192329              1 4

KANCLERZ POLSKIEJ AKADEMII NAUK ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

1.   prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości, położonej  w Gdańsku przy ul. Świętojańskiej 47/48, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki: 129, 130/1 i 131 z obrębu 89, powiat Gdańsk, województwo pomorskie, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą GD1G/00000111/4 wraz z prawem własności  posadowionych na niej naniesień.
W dziale III przedmiotowej księgi znajduje się zapis: „Znajdujące się na niniejszej nieruchomości kamieniczki mieszczańskie jako zabytki podlegają ochronie prawa i wpisane zostały pod nr a-1054 rejestru zabytków województwa gdańskiego”.Dział IV powyższej księgi nie zawiera wpisów.

2.    prawa własności zabudowanej nieruchomości, położonej w Gdańsku przy ul. Świętojańskiej 47/48, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka: 132/1  z obrębu 89, powiat Gdańsk, województwo pomorskie, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą GD1G/00270046/0 wraz z prawem własności posadowionych na niej naniesień. Działy III i IV powyższej księgi nie zawierają wpisów.

 

Cena wywoławcza:            8.900.000,00 PLN (słownie: osiem milionów dziewięćset tysięcy zł)


Wysokość wadium:               500.000,00 PLN  (słownie: pięćset tysięcy zł)


Minimalne postąpienie:           89.000,00 PLN (słownie: osiemdziesiąt dziewięć tysięcy zł)


Przy czym wymagane jest co najmniej jedno postąpienie.


Na dzień ogłoszenia przetargu sprzedaż zwolniona jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10  ustawy o VAT.
Przy czym w przypadku wyłonienia nabywcy, który jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku VAT istnieje możliwość rezygnacji ze zwolnienia z podatku od towarów i usług zgodnie z art. art. 43 ust. 10  ustawy o VAT.
Tym samym czynni  podatnicy podatku VAT zobowiązani będą do podpisania zgodnie oświadczenia  na podstawie art. 43 ust.11 ustawy o VAT.

Data Przetargu: 17 marca 2021 roku, godzina 12.00

 
KANCLERZ POLSKIEJ AKADEMII NAUK ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze ewidencyjnym: 2088/2 o pow. 0,0152 ha, z obrębu 0001 Jabłonna, gmina Jabłonna, powiat legionowski, województwo mazowieckie, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą WA1L/00002470/2.
 
  • Cena wywoławcza:

26.500,00 PLN (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy pięćset zł)

  • Wysokość wadium:

2.650,00 PLN (słownie: dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt zł)

  • Minimalne postąpienie:

270,00 PLN (słownie: dwieście siedemdziesiąt zł)


Data przetargu: 17 marca 2021 r. godzina 13:00.
 

image015

KANCLERZ POLSKIEJ AKADEMII NAUK ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości, położonej w Kłodnie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze ewidencyjnym 71/1 z obrębu 0004 Kłodno, gmina Sulęczyno, powiat Kartuski, województwo pomorskie, dla której Sąd Rejonowy w Kartuzach, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą GD1R/00011408/3 wraz z prawem własności posadowionych na niej naniesień.

 

Cena wywoławcza:               990.000,00 PLN
(słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy zł)

Wysokość wadium:              50.000,00 PLN
(słownie: pięćdziesiąt tysięcy zł)

Minimalne postąpienie:       9.900,00 PLN
(słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset zł)

Data przetargu: 19 kwietnia 2021 r. godzina 11:00.

IMG 20191230 095759

KANCLERZ POLSKIEJ AKADEMII NAUK ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 232/12, o pow. 0,0836 ha, położonej w obrębie 0027 Kazuń Nowy, gmina Czosnów, powiat nowodworski, województwo mazowieckie, dla której Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą WA1N/00050207/1

Cena wywoławcza:  95 000,00 PLN
Wysokość wadium:    9 500,00 PLN
Minimalne postąpienie: 950,00 PLN

Data Przetargu: 17 marca 2021 r., godzina: 9:00.

1

KANCLERZ POLSKIEJ AKADEMII NAUK ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego do niezabudowanej nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze ewidencyjnym 22/3 o pow. 3306 m.kw, położonej przy ul. Piasta w Konstancinie-Jeziornie, obręb 03-14, województwo mazowieckie, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą WA1I/00018661/0.

Cena wywoławcza:               1.900.000,00 PLN
(słownie: milion dziewięćset tys. zł)

Wysokość wadium:              190.000,00 PLN
(słownie: sto dziewięćdziesiąt tys. zł)

Minimalne postąpienie:       19.000,00 PLN
(słownie: dziewiętnaście tysięcy zł)

 Data Przetargu: 17 marca 2021 roku, godzina 10:00.

 

2

KANCLERZ POLSKIEJ AKADEMII NAUK ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego do niezabudowanej nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze ewidencyjnym 22/4 o pow. 3305 m.kw., położonej przy ul. Piasta w Konstancinie-Jeziornie, obręb 03-14, województwo mazowieckie, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą WA1I/00018661/0.

Cena wywoławcza:               1.900.000,00 PLN
(słownie: milion dziewięćset tys. zł)

Wysokość wadium:              190.000,00 PLN
(słownie: sto dziewięćdziesiąt tys. zł)

Minimalne postąpienie:       19.000,00 PLN
(słownie: dziewiętnaście tysięcy zł)

Data Przetargu: 17 marca 2021 roku, godzina 11:00.

 

 

© 2021 Nieruchomości PAN

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd