image015

KANCLERZ POLSKIEJ AKADEMII NAUK ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości, położonej w Kłodnie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze ewidencyjnym 71/1 z obrębu 0004 Kłodno, gmina Sulęczyno, powiat Kartuski, województwo pomorskie, dla której Sąd Rejonowy w Kartuzach, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą GD1R/00011408/3 wraz z prawem własności  posadowionych na niej naniesień.

 

Cena wywoławcza:           1.200.000,00 PLN (słownie: milion dwieście tysięcy zł)

Wysokość wadium:             100.000,00 PLN (słownie: sto tysięcy zł)

Minimalne postąpienie:       12.000,00 PLN (słownie: dwanaście tysięcy zł)

Data przetargu: 17 grudnia 2020 r. godzina 11:00.

2

KANCLERZ POLSKIEJ AKADEMII NAUK ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze ewidencyjnym: 232/11 o pow. 0,0840 ha, z obrębu 0027 Kazuń Nowy, gmina Czosnów, powiat nowodworski, województwo mazowieckie, dla której Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą WA1N/00050207/1.

Cena wywoławcza:          95.000,00 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy zł)

Wysokość wadium:          9.500,00 PLN (słownie: dziewięć tysięcy pięćset zł)

Minimalne postąpienie:       950,00 PLN (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt zł)

Data przetargu: 17 grudnia 2020 r. godzina 10:00.

© 2020 Nieruchomości PAN

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd