Kanclerz Polskiej Akademii Nauk ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego  o numerze U3, usytuowane na parterze budynku przy ul. Błogosławionej Królowej Jadwigi 21A, gmina Miasto Szczecin, powiat Miasto Szczecin, województwo zachodniopomorskie, będące w zasobie Spółdzielni Mieszkaniowej „Portowiec” z siedzibą w Szczecinie dla którego to lokalu Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer SZ1S/00106420/5.Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego numer U3 składa się z 4 pokoi, wc i korytarza o powierzchni użytkowej 90,70 m2.
 

Obraz Szczecin

 
 
CENA WYWOŁAWCZA
 
Cena wywoławcza: 690.000,00 PLN
(słownie: sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych)
Wysokość wadium: 69.000,00 PLN
(słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy  złotych)
Minimalne postąpienie: 6.900,00 PLN
(słownie: sześć tysięcy dziewięćset złotych)
Przy czym wymagane jest co najmniej jedno postąpienie.
Na dzień ogłoszenia przetargu sprzedaż zwolniona jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. 
Data Przetargu: 26 kwietnia 2023 r. w siedzibie Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, PKiN, Plac Defilad 1, piętro XXVI, pok. 2604, o godz. 11:00

Kanclerz Polskiej Akademii Nauk w oparciu ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanek nieruchomości położonej w miejscowości Jabłonna przy ul. Różowej 2, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze ewidencyjnym 38/1 o powierzchni 0,0592 ha, z obrębu 0005 Jabłonna PAN, gmina Jabłonna, powiat legionowski, województwo mazowieckie, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer WA1L/00077502/2.
 

DSC07111

 
CENA WYWOŁAWCZA
 
Cena wywoławcza: 505.000,00 PLN 
(słownie: pięćset pięć tysięcy złotych)
 
Wysokość wadium:   50.500,00 PLN 
(słownie: pięćdziesiąt tysięcy pięćset złotych)
 
Minimalne postąpienie: 5.050,00 PLN
(słownie: pięć tysięcy pięćdziesiąt złotych)
 
Przy czym wymagane jest co najmniej jedno postąpienie.
 
Na dzień ogłoszenia przetargu sprzedaż zwolniona jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. 
 
Data Przetargu: 26 maj 2023 r.  w siedzibie Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, PKiN, Plac Defilad 1, piętro XXVI, pok. 2604, o godz. 12:00.

Kanclerz Polskiej Akademii Nauk ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości tj.lokalu mieszkalnego o numerze 2 o powierzchni użytkowej  37,80 m2 usytuowany na parterze budynku mieszkalnego przy adresie Wejsuny 88, wraz z pomieszczeniami przynależnymi: dwoma pokojami o łącznej powierzchni użytkowej 22,5 m2 oraz strychem o powierzchni użytkowej 1,00 m2  na poddaszu i piwnicą o powierzchni użytkowej 6,90 m2  usytuowanymi w tym budynku i budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 17,24 m2 wraz z udziałami równymi: 5228/10000 w częściach wspólnych budynków, urządzeń i w prawie własności działki nr 45/7, obręb Wejsuny, o powierzchni 0,0617 ha objętej księgą wieczystą nr OL1P/00046777/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Piszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

 Wejsuny

CENA WYWOŁAWCZA
 
Cena wywoławcza: 40 000,00 PLN
(słownie: czterdzieści tysięcy złotych)
 
Wysokość wadium:4 000,00 PLN
(słownie: cztery tysiące złotych)
 
Minimalne postąpienie:400,00 PLN
(słownie: czterysta złotych)
 
Przy czym wymagane jest co najmniej jedno postąpienie.
Na dzień ogłoszenia przetargu sprzedaż zwolniona jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10  ustawy o VAT. 
 
Data Przetargu 26 kwietnia 2023 r. w siedzibie Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, PKiN, plac Defilad 1, piętro XXVI, pok. 2604, o godz. 13.00.
 

© 2023 Nieruchomości PAN