Polska Akademia Nauk Biuro Organizacyjno-Majątkowe niniejszym składa zapytanie mające na celu rozeznanie rynku cen wykonania usługi pn.: „Kontrola okresowa roczna, pięcioletnia polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego obiektów budowlanych będących w zasobie nieruchomości Polskiej Akademii Nauk, położonych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej".
 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi pn.: „Kontrola okresowa polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego (kontrola techniczna): roczna, pięcioletnia wybranych obiektów budowlanych będących w zasobie nieruchomości Polskiej Akademii Nauk, położonych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.”

1. Zaproszenie do składania ofert

2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

3. Załącznik nr 2 - wykaz

4. Załącznik nr 3 - Protokół z okresowej kontroli

5. Załącznik nr 4 - Projekt umowy

6. Załącznik nr 4.1. - Protokół odbioru

7. Załacznik nr 5 - Lista osób (Wykonawca)

8. Załącznik nr 6 - Lista osób upowazniona przez Zamawiającego.

9. Ogłoszenie o wyborze wykonawcy.

 

Zapytanie ofertowe mające na celu rozeznanie rynku cen na wykonanie usługi: „Kontrola okresowa polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego (przegląd techniczny): półroczna, roczna oraz pięcioletnia obiektów budowlanych będącego w zasobie nieruchomości Polskiej Akademii Nauk, położonych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.”

1. Treść zapytania.

2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.

3. Załącznik nr 2 - Wykaz obiektów.

Polska Akademia Nauk niniejszym składa zapytanie mające na celu rozeznanie rynku cen na usługę wyceny nieruchomości położonej w miejscowości Wólka Kosowska.

 

Ogłoszenie

 

 

 

© 2020 Nieruchomości PAN

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd