Pałac

KANCLERZ POLSKIEJ AKADEMII NAUK ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu o powierzchni 114,37 m2 w przyziemiach budynku Pałacu Działyńskich w Poznaniu (ul. Stary Rynek 78-79), z przeznaczeniem na cele usługowo-biurowe (z dopuszczeniem działalności bankowej).Przedmiotem najmu jest lokal o powierzchni 114,37 m2, znajdujący się w przyziemiu Pałacu Działyńskich, użytkowany obecnie przez bank, z przeznaczeniem na działalność usługowo-biurową (z dopuszczeniem działalności bankowej). Pomieszczenie zlokalizowane w części budynku od strony ul. Franciszkańskiej (działka nr 34). Dostęp do pomieszczeń od strony głównego holu (od strony Starego Rynku nr 78) oraz od strony klatki schodowej od strony ul. Franciszkańskiej.

 

 

Miesięczny czynsz wywoławczy: 5.800 PLN (słownie: pięć tysięcy osiemstet złotych)

Wysokość wadium: 1.600 PLN (słownie: jeden tysiąc sześćset złotychh)

Minimalne postąpienie: 60 PLN (słownie: sześćdziesiąt złotych)

Przy czym wymagane jest jedno postąpienie.

 

Okres najmu - 5 lat od dnia podpisania umowy.
Termin wypowiedzenia – sześć miesięcy.

 

Data Przetargu: 25 listopada 2020 r., godzina 12.00

w siedzibie w PAN Bibliotece Kórnickiej, Oddział w Poznaniu, Pałac Działyńskich, Stary Rynek 78-79, 61-772 Poznań (Sala Złota, 1 piętro).

bar

KANCLERZ POLSKIEJ AKADEMII NAUK ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na najem budynków i terenu bezpośrednio do nich przylegającego na dziedzińcu Zamku Kórnickiego (ul. Zamkowa 5) z przeznaczeniem na cele usługowe (gastronomiczne lub handlowe), uwzględniające potrzeby turystów odwiedzających Zamek Kórnicki oraz mieszkańców gminy Kórnik.

Przedmiotem najmu są budynki i przylegający do nich teren, zlokalizowane są na dziedzińcu Zamku Kórnickiego (ul. Zamkowa 5 w Kórniku), wykorzystywane obecnie na działalność gastronomiczną (bar):
a)    budynek gastronomiczny - lokal o powierzchni użytkowej 54,10 m2, składający się z sali głównej oraz zaplecza kuchennego (z wyłączeniem 3 m2 – kasa arboretum)
b)    pawilon WC o powierzchni użytkowej 45,70 m2
c)    teren przylegający bezpośrednio do w/w budynków o powierzchni 35 m2 z przeznaczeniem np. na ogródek gastronomiczny.

 

Czynsz wywoławczy za wynajem lokalu miesięcznie – 4.100  PLN  (słownie: cztery tysiące sto złotych)

Wysokość wadium – 820 PLN (słownie: osiemset dwadzieścia złotych)

 

Okres najmu - 10 lat od dnia podpisania umowy.

Okres wypowiedzenia - 3 miesiące.

 

Data Przetargu: 19 listopada 2020 r., godzina 10.00

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Oferta przetargowa – na najem budynków i terenu bezpośrednio do nich przylegającego na dziedzińcu Zamku Kórnickiego (ul. Zamkowa 5)", osobiście lub listownie - w Sekretariacie PAN Biblioteki Kórnickiej, ul. Zamkowa 5, 62-035 Kórnik do dnia 19 listopada 2020 r. do godz. 10.00.

Otwarcie ofert (część jawna) nastąpi w Sekretariacie PAN Biblioteki Kórnickiej, ul. Zamkowa 5, 620-035 Kórnik.

© 2020 Nieruchomości PAN

DMC Firewall is a Joomla Security extension!