b

 

Dyrektor Polskiej Akademii Nauk Dom Pracy Twórczej w Wierzbie, na podstawie pełnomocnictwa Kanclerza Polskiej Akademii Nauk ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem budynku wolnostojącego o funkcji gastronomiczno-handlowej i powierzchni zabudowy 75 m2 wraz z tarasem o powierzchni 46 m2 oraz terenem stanowiącym „ogródek” baru o powierzchni 76 m2 (9,5 m x 8 m), położonego na części działki gruntu nr 1/132 zlokalizowanej w miejscowości Popielno (jednostka ewidencyjna: 281604_5 RUCIANE–NIDA – obszar wiejski, obręb: 0014 WIERZBA), gm. Ruciane-Nida, pow. piski, woj. warmińsko-mazurskie. 
Całkowita powierzchnia zajętego gruntu przez  budynek wraz z przynależnościami wynosi 197m2
 

 

Czynsz wywoławczy: 20.000,00 PLN /rok
 
Wadium: 2.000,00 PLN
 
Minimalne postąpienie: 200,00 PLN

 

 Data Przetargu: 16 maja 2022 r., godzina 12.00.

W siedzibie PAN Dom Pracy Twórczej w Wierzbie, Wierzba 7, 12-220 Ruciane-Nida, tj. w budynku Centrum Konferencyjnego, sala „różowa” zlokalizowanej na parterze budynku.

© 2022 Nieruchomości PAN