20170419 100804
 
KANCLERZ POLSKIEJ AKADEMII NAUK ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1L/00007624/2, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka o numerze ewidencyjnym: 12/10 o pow. 2,1233 ha z obrębu 0005 Jabłonna PAN, gmina Jabłonna, powiat legionowski, województwo mazowieckie. Działka 12/10 zabudowana jest folwarcznymi budynkami gospodarczymi, budowlami i urządzeniami.
 
  • Roczny czynsz wywoławczy: 420.000,00 PLN

(słownie: czterysta dwadzieścia tysięcy złotych 00/100)

  • Wysokość wadium:     42.000,00 PLN

(słownie: czterdzieści dwa tysiące złotych 00/100)

  • Minimalne postąpienie:       4.200,00 PLN

(słownie: cztery tysiące dwieście złotych 00/100)


Data przetargu: 23 sierpnia 2021 r. godzina 13:00
 

DSC 0029

KANCLERZ POLSKEJ AKADEMII NAUK ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na cele rolnicze części nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1L/00007624/2, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki
o numerach ewidencyjnych: 5/5 i 12/1, o łącznej powierzchni 38,5851 ha, z obrębu 0005 Jabłonna PAN, gmina Jabłonna, powiat legionowski, województwo mazowieckie.

  • Roczny czynsz wywoławczy: 22.000,00 PLN

(słownie: dwadzieścia dwa tysiące zł 00/100)

  • Wysokość wadium: 2.000,00 PLN

(słownie: dwa tysiące zł 00/100)

  • Minimalne postąpienie: 220,00 PLN

(słownie: dwieście dwadzieścia zł 00/100)

Data Przetargu: 23 sierpnia 2021 roku, godzina 14:00

Fotoram.io

KANCLERZ POLSKIEJ AKADEMII NAUK ogłasza osiem pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na najem pomieszczeń usytuowanych w budynkach położonych w Gdańsku, w dzielnicy Wrzeszcz, przy ulicy Jaśkowa Dolina 31. Nieruchomość opisana jest w księdze wieczystej nr GD1G/00069289/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Gdańska-Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych. Budynki, w których znajdują się lokale będące przedmiotem najmu posadowione są na działce o numerze ewidencyjnym 427. Działka stanowi własność Skarbu Państwa, a Polska Akademia Nauk jest użytkownikiem wieczystym przedmiotowej działki.

Czynsz wywoławczy, wysokość wadium oraz terminy poszczególnych przetargów przedstawiają się następująco:
 
p
 
Przy czym wymagane jest co najmniej jedno postąpienie.

Okres najmu – nieokreślony.
 
Cel najmu: działalność biurowa, garaż.
 
Podany czynsz wywoławczy nie zawiera podatku od towarów i usług, który to podatek należy doliczyć według aktualnej stawki VAT.
Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu wynajmu nieruchomości. Na dzień ogłoszenia przetargu na najem objety jest podatkiem od towarów i usług w stawce 23%.
 
Data Przetargu: 5 i 6 lipca 2021 r.
 
 

© 2021 Nieruchomości PAN

Our website is protected by DMC Firewall!